Cách kích hoạt chế độ Dark Mode

Mở ứng dụng Chrome trên thiết bị, tại thanh địa chỉ bạn nhập dòng chrome://flags và bấm truy cập.

Tại thanh tìm kiếm bạn nhập từ khóa “dark mode” và sẽ nhận được hai kết quả trả về là Android Chrome UI dark mode và Android web contents dark mode.

Trong hai kết quả trên, bạn chuyển trạng thái của chúng từ Default thành Enabled.

Bạn sẽ được yêu cầu khởi chạy lại trình duyệt Chrome và giao diện Dark Mode sẽ xuất hiện để bạn trải nghiệm.
Cách kích hoạt chế độ Dark Mode cho trình duyệt Chrome trên Android - ảnh 1

Kích hoạt hai tùy chọn Dark Mode cho trình duyệt Chrome


Rate this post