Theo PhoneArena, để thực hiện yêu cầu trên bạn có thể sử dụng phần mềm Typist: A Quick Typing Test (có thể cài đặt miễn phí thông qua kho ứng dụng Google Play).

Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng Typist, người dùng sẽ được liệt kê các bài kiểm tra tốc độ gõ phím (có thể thiết lập thời gian để hoàn thành).

Người dùng cũng có thể thiết lập chế độ kiểm tra tốc độ gõ chữ bằng những bài tập theo dạng ngẫu nhiên, với cách tính gõ chữ ghi điểm. Với những điểm số cao, có thể chia sẻ điểm số này đến bạn bè mình.

Thông qua các điểm số ghi được từ Typist, ứng dụng sẽ thông báo cho biết tốc độ gõ chữ trên bàn phím ảo của bạn nhanh ở mức nào.


Rate this post