Mẹo Hay

ChuyểN Giao Công Nghệ TiếNg Anh

Chuyển giao công nghệ (tiếng Anh: Technology transfer) là quá trình chuyển giao các công nghệ để đảm bảo các sự phát triển và công nghệ có thể truy cập từ đa số người dùng. Có nhiều loại chuyển giao công nghệ, dựa vào các tiêu chí khác nhau.

*

Chuyển giao công nghệ (Technology transfer)

Chuyển giao công nghệ – danh từ, trong tiếng Anh được dịch là Technology transfer.

Bạn đang xem: ChuyểN Giao Công Nghệ TiếNg Anh

Bạn đang xem: Chuyển giao công nghệ tiếng anhBạn đang xem: Chuyển giao công nghệ tiếng anh là gì

Công nghệ là một đầu vào cần thiết cho sản xuất, vì vậy, nó được mua – bán trên thị trường như một hàng hóa. Công nghệ là tập hợp các kiến thức về một qui trình hoặc các kĩ thuật chế biến cần thiết để sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh.

Xem thêm: Không Vào Được Bbc Learning English, Một Số Cách Vượt Tường Lửa Để Đọc Tin Bbc

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, “Công nghệ là giải pháp, qui trình, bí quyết kĩ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.”

Theo Luật chuyển giao công nghệ năm 2006, “Chuyển giao công nghệ là việc chuyển công nghệ từ bên có công nghệ sang bên công nhận công nghệ.”

Dù được định nghĩa như thế nào, thì chuyển giao công nghệ cũng có thể hiểu ngắn gọn là việc chuyển công nghệ từ bên có công nghệ sang bên nhận công nghệ. Thực chất chuyển giao công nghệ là quan hệ mua bán công nghệ trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Xem thêm: Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Mcat Là Gì Và Khi Nào Nên Thi Mcat? Đỗ Vào Trường Y Tại Mỹ

Các loại hình chuyển giao công nghệ

Các loại quan hệ chuyển giao công nghệ

Các loại quan hệ chuyển giao công nghệ được căn cứ vào các tiêu chí khác nhau như sau:

– Dựa vào phạm vi địa giới lãnh thổ diễn ra hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ được chia thành: chuyển giao công nghệ trong nước, chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào.

Các loại hình chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

Ở các nước có nền kinh tế đang phát triển, các loại hình chuyển giao công nghệ thường được sử dụng là:

– Mua hoặc cấp phép sử dụng công nghệ đã được phát triển dưới hình thức sáng chế, sản phẩm hoặc bí quyết công nghệ trọn gói;

– Mua trực tiếp máy móc, thiết bị;

– Chuyển giao công nghệ toàn bộ như xây dựng nhà máy, xí nghiệp ở nước ngoài, hoạt động dưới hình thức công ty liên doanh hoặc đa quốc gia;

– Đào tạo nhân sự ở nước ngoài;

– Thiết lập các trung tâm chuyên môn về chuyển giao công nghệ, chủ yếu để đào tạo nhân sự;

Thiết lập các cơ sở đào tạo, nghiên cứu phát triển, cung cấp các dịch vụ tư vấn trong nông nghiệp tại các nước đang phát triển… (Theo Giáo trình Pháp luật Sở hữu Trí tuệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chuyên mục: Review

Rate this post

Random Posts

Post Comment