Mẹo Hay

Set Aside Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ thuvientech.com.

Bạn đang xem: Set Aside Nghĩa Là Gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Thùng 24 Lon Bia Sài Gòn Xanh Bao Nhiêu 1 Thùng 24 Lon X 330Ml

If a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have any legal effect, usually because they consider it to have been wrong:
to decide that you will not be influenced by your own feelings or opinions because they are not important at a particular time:
Businesses that create new jobs are eligible for a tax credit, for which the state currently sets aside $20 million.

Xem thêm: Van Gió Xả Áp Prd Là Gì ? What Is A Product Requirements Document (Prd)

The budget sets aside enough money to provide a 3.5% pay raise for the city”s roughly 1, 800 non-union employees.
if a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have any legal effect, usually because they consider it to have been wrong:

*

to accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về việc này

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thuvientech.com English thuvientech.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Chuyên mục: Mẹo Hay

Rate this post

Random Posts

Mẹo Hay

Giá Net

Giá net là mức giá thực của sản phẩm mà không được tính thêm bất kì một khoản phí nào…

Post Comment